[Zhihu] Những tình tiết trong tiểu thuyết mạng khiến các bạn phải đập bàn vì quá ba chấm?———————Group Weibo Việt Nam: ợc dịc