[ZHIHU ASK] NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NGHĨ GÌ VỀ CÁC LOẠI TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG Ở TRUNG QUỐC?_________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Manh Nha – 小萌芽_________#1 [5.8K likes]N