#zhihu_ask [+68k likes] Đợi đến khi bản thân trở nên ưu tú mới theo đuổi người mình thích có kịp hay không? _________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Thanh Hằn