[Zhihu] Phiên âm "wanan" mà con trai hay dùng để chúc ngủ ngon nghĩa là gì vậy? _______________Người dịch: Hồng tường bạch mai | Bài dịch thuộc quyền

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Phiên âm “wanan” mà con trai hay dùng để chúc ngủ ngon nghĩa là gì vậy? _______________Người dịch: Hồng tường bạch mai | Bài dịch thuộc quyền được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Phiên âm “wanan” mà con trai hay dùng để chúc ngủ ngon nghĩa là gì vậy?
_______________
Người dịch: Hồng tường bạch mai | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_______________
Rất rõ ràng, đây là một dòng mật mã phải trải qua nhiều lần mã hóa, hãy để tôi giúp bạn khôi phục chúng lại như ban đầu.
Đầu tiên, lớp thứ nhất của mật mã hàng rào.
Sau khi giải mật mã hàng rào thì “wanan” sẽ trở thành “wnnaa”.
Lớp thứ hai sử dụng mật mã Caesar để khôi phục các chữ cái trong dòng mật mã về 3 đơn vị chữ cái.
Như vậy, “wnnaa” thông qua mật mã Caesar trở thành “tkkxx”.
Lớp thứ ba là quá trình chuyển mã, tiến hành đổi từ chữ cái sang chữ số bằng mật mã bàn cờ.
Căn cứ theo mật mã bàn cờ, “tkkxx” sau khi chuyển mã sẽ lấy được 5 cặp số “54 25 25 53 53”.
Lớp thứ tư cần nhân các con số lặp với nhau để được một chuỗi dãy số mới.
Bằng cách trên thì “54 25 25 53 53” sẽ là “54 625 2809”, tiếp theo sắp xếp thành một tổ gồm 3 số “546 252 809”.
Lớp thứ năm là dịch những con số này thành 3 bộ mã Morse và xếp theo thứ tự cao thấp.
Mã Morse lấy được là mật mã quan trọng nhất, lấy được nó ta có thể đọc được tất cả thông tin.
Tách “546 252 809” ra:
5:。。。。。
4:。。。。-
6:-。。。。
2:。。—
5:。。。。。
2:。。—
8:—。。
0:—–
9:—-。
Xem này, đáp án sinh động như thật luôn đúng không.
Từ chỗ này ta sẽ chia thành hai bộ phận để phân tích bởi vì nó có hai nghĩa.
Nào, thử xem bộ phận thứ nhất trước.
Biểu thị giá trị của mỗi tầng trị số – của mã Morse là 1, thế thì ta sẽ thu được con số “011 303 354”. Tiếp tục giải mã hàng rào sẽ được “010341335”. Trong đó, lấy 0101 của 0 và 1 làm chìa khóa bí mật, phần còn lại của con số chính là “34335”. Đối chiếu ba số “123” trên bàn phím máy tính ta được ba chữ cái “q, w, e” tương ứng, sau khi chuyển mã thì nhận được một từ đơn là “ereet”.
Như các bạn thấy, qua việc chuyển đổi mật mã đơn giản thì chúng ta nhận được thông tin rằng, “wanan” thật ra là thần chú!
Thế thì đây là thần chú gì nhỉ? Tôi nghĩ trong các con số có ẩn chứa câu trả lời đấy.
Chúng ta chuyển cột dọc của mỗi nhóm trong mã Morse biểu thị bằng số 1. Như vậy trị số của mỗi nhóm sẽ là con số “320”. Tiếp theo cộng chữ số thứ nhất với chìa khóa bí mật “0101” đã lưu trước đó lại, ta có : 3+01+01=5, giá trị của trị số này là “520”.
Kết luận, ý nghĩa của bộ phận thứ nhất trong dãy mật mã “wanan” là một câu thần chú có nghĩa “510”.
Đây là toàn bộ nội dung phải tìm ư? Đương nhiên không phải. Chúng ta còn bộ phận thứ hai cần giải quyết nữa.
Dùng mã Morse đặt tầng trị số là 1. Như vậy giá trị mỗi tầng trị số nhận được sẽ là “544 252 201”.
Lấy chữ số đầu tiên và chữ số thứ ba thực hiện chuyển mật mã bàn cờ để lấy được các chữ cái “YGF”, sau đó giải mã hàng rào những số này sẽ được “545214220”.
Lấy 10 của 0 và 1 làm chìa khóa bí mật, kết hợp với chìa khóa bí mật ở phần thứ nhất ta sẽ thu về trị số “12”.
So sánh với bảng chữ cái 26 chữ thì ký tự giá trị thứ 12 là chữ L.
Bây giờ chúng ta đã có 4 chữ cái LYGF để biểu đạt nội dung, áp dụng cách hoán vị cho tổ hợp ta sẽ nhận được trình tự đúng nhất, phiên dịch ra sẽ là “Love You Forever, Good Night”.
Bằng cách kết hợp ý nghĩa của bộ phận thứ nhất và thứ hai lại sẽ cho ra ý nghĩa đầy đủ của “wanan”: Giải thích cho câu thần chú 520, điều anh muốn nói với em, nội dung là Love you forever, good night.
_______________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/349674802/answer/1195913209


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Phiên âm “wanan” mà con trai hay dùng để chúc ngủ ngon nghĩa là gì vậy? _______________Người dịch: Hồng tường bạch mai | Bài dịch thuộc quyền , khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/852525245612185