[Zhihu] Lời tỏ tình hay nhất là? (1)———————————————Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Geborgenheit___________________________Mười hai năm trước, lúc người chồng T