[ZHIHU] KHOẢNH KHẮC NÀO THỜI CẤP 3 KHIẾN BẠN SỢ NHẤT?________________Nguồn:ời dịch: Thanh Thy/ Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tạ