Zhihu ask:Những vụ án chân thực và rùng rợn ở Trung Quốc (II) ?_________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Hanna Hanna_________[ 7523 likes]Thi thể của bố mẹ đều