Zhihu ask:LÀ BẠN TRAI CỦA MỘT CÔ GÁI TỪNG BỊ CƯỠNG BỨC? _________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Tâm Lặng Như Nước – 心如止水_________Vốn định giấu tên hỏi để bảo