Zhihu ask: Tại sao có nhiều người muốn Sói Xám ăn Cừu Vui Vẻ hơn mèo Tom ăn Jerry?_________________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Lowf__________________[+2002