[ZHIHU ASK] Người lạ ơi, bạn có điều gì muốn nói với những người ở độ tuổi 22 không? _______________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Tiểu Mễ 小米______________***