Zhihu ask: Cuộc sống của bạn như thế nào sau lần tự tử không thành ấy?Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Sterling Layla___________________________________________