Zhihu aks:Có những câu chuyện rất ngắn nhưng cũng rất kinh dị nào không?_________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Hanna Hanna_________[ 47497 likes]1. Những đứa