[WEIBO] Yêu ngoại quốc có đáng tin không?————Fanpage: n: dịch: Hạnh Dung————Vài ngày trước tôi nhận được tin nhắn của một học viên. Cô ấy nói rằng vì mối tì