[webiste Phụ Nữ] Nếu chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ xuất hiện Zombie, bạn sẽ làm gì? —————————Group Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Gạo Sữ