webiste Phụ Nữ ask:Tại sao bạn lại nghỉ việc ở Haidilao ?_________Group Phunulamdep Việt Nam: ch bởi: Hanna Hanna_________[ 3626 likes]Vì tôi làm mì quấn vào cổ khách….__