webiste Phụ Nữ aks:Bạn đã từng gặp những người phụ nữ có thể giữ bình tĩnh đến độ như thế nào khi bị phản bội ?_________Group Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Hanna Hanna_____