Trong cuộc sống, bạn đã gặp phải bug (lỗ hổng, điều vô lý) nào, khiến bạn cảm thấy thế giới dường như không chân thật?___________Group Phụ Nữ Vietnam: ch bởi: