[Toutiao] Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là một loại trả nợ———————Group Phunulamdep Việt Nam: ch và chỉnh sửa: Sơn TràVui lòng g