TOPIC: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐÀN ÔNG CẶN BÃ ? __________Dịch : Hạ VyNguồn : c bạn có vẻ quen với từ '' tra nam '' hơn, nhưng ở bài dịch