Tình tiết nào diễn ra trong tiểu thuyết khiến bạn cảm thấy gớm ói nhất?_______________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Vĩnh Hạ | Bài dịch chỉ được đăng tải tại