[Tin Tức Phụ Nữ] Dân học luật có những câu lãng mạn nào dành cho nhau?_______________Người dịch: Xiao| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Dân học luật có những câu lãng mạn nào dành cho nhau?_______________Người dịch: Xiao| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Dân học luật có những câu lãng mạn nào dành cho nhau?
_______________
Người dịch: Xiao
| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
1. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã xé mất chương 4 của Luật Hôn nhân rồi.
(Chương 4 của Luật Hôn nhân TQ quy định về ly hôn)
2. Trái tim của anh, chỉ bị mình em lũng đoạn. (Luật Kinh tế)
3. Em có bằng lòng làm người thừa kế hợp pháp đầu tiên của anh, giống bố mẹ anh không? (Luật Thừa kế)
3. Anh là đất nông nghiệp của em, có thế chiếm hữu, có thể sử dụng, có thể thu lợi, nhưng không thể sang nhượng. (Luật Kinh doanh bất động sản).
4. Hai ta bên nhau đã hơn 10 năm, từ bây giờ, anh xin chuyển hợp đồng giữa chúng ta sang loại vô thời hạn. (Luật Lao động)
5. Đây không chỉ là một bức thư tình, mà còn là một phiếu xuất kho anh đã kí tên, em có thể đến lấy phần đời còn lại của anh. (Nghị định của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ)
6. Em đồng ý kí kết làm nước phụ thuộc vĩnh viễn của anh. (Luật Quốc tế)
7. Em là tòa án tối cao của anh, mọi thứ của anh đều nằm trong phạm vi quản lí của em, đều nghe theo em sắp xếp. (Luật Tố tụng dân sự)
8. Anh và em bên nhau thành một vụ kiện mà chẳng bao giờ chung thẩm. (Luật Tố tụng)
9. Nhân danh tình yêu, tuyên anh tù chung thân, thi hành án trong tim em. (Luật Hình sự)
10. Anh là Đảng còn em là hiến pháp, sinh ra vì em, chịu sự giám sát của em, chịu trách nhiệm với em. (Hiến pháp)
11. Chúng ta hãy thành một hội, cùng nhau phát triển tình yêu và gia đình, chịu trách nhiệm liên đới vô thời hạn cho nhau. (Luật Dân sự).
12. Anh nguyện làm công ty một thành viên của em, tất cả cổ phần đều chỉ thuộc về em. (Luật Công ty)
13. Anh có thể giao phó bản thân mình cho em, đương nhiên, phải phát sinh lợi tức. (Luật Hợp đồng)
14. Em chiếm trái tim anh nên anh đã trở thành lãnh thổ của em, vậy mời em sử dụng chủ quyền của mình. (Luật Quốc tế)
15. Trái tim anh bị em chiếm giữ, loại trừ tất cả người thứ ba có thiện ý. (Luật Tài sản)
Giải thích: Câu này chơi chữ “người thứ ba” thiện ý – 善意第三人 – bona fide third party : Tạm dịch: “Người mua ngay tình” là người mua bằng trao đổi giá trị một cách thiện chí, trung thực mà không được thông báo về bất kỳ một yêu cầu đối nghịch nào về việc:
(a) người nào nhận chứng chỉ chứng khoán vô danh hoặc chứng khoán ghi danh được phát hành hoặc chuyển nhượng có xác nhận hoặc không xác nhận cho người này;
(b) chứng khoán có hình thức bút toán ghi sổ được chuyển nhượng, cầm cố hoặc bán cho người nào; hoặc
(c) chứng khoán được chuyển nhượng cho người nào theo quy định tại đoạn (c), (d)(i), hoặc (g) của Điều 8-313(1)” Uniform Commercial Code, Section 8-302(1)[2]
16. Sau khi học luật, anh sống theo lý tính, nhưng từ sau khi gặp gỡ em, trong đầu anh chẳng con logic nào nữa, chỉ có bóng hình em.
17. Em như là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của anh, không ai được tước đoạt. (Luật Dân sự)
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/429446870/answers/updated


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Dân học luật có những câu lãng mạn nào dành cho nhau?_______________Người dịch: Xiao| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại , khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/817973705734006