[Tin Tức Phụ Nữ ask] Con gái luôn cảm thấy bản thân xấu xí, không tự tin thì phải làm thế nào?___________________________Group Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Purple Corner__