Tin Tức Phụ Nữ aks:Có lúc nào bạn đột nhiên thấy ghét cay ghét đắng đứa bạn thân không?_________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Hanna Hanna_________[3740 likes]Đúng vậy