Tin Tức Phụ Nữ aks: Chó có biết rằng mình là chó không?_________Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Hanna Hanna_________#1 [20020 likes] Chó thì làm sao biết được nó là chó