Tân niên tâm ngữ – Dành tặng bản thânGroup Phunulamdep Việt Nam: ch: Lãng Nhân Môn Là ai làm đổ chung rượu, túy lúy bức họa mưa bụi giăng giăng này? Liễu xanh lả