Tại sao lại tồn tại dạng tâm lí: càng thích thì lại càng tránh xa ?_____________Group Weibo Việt Nam: ợc dịch: Thanh HằngBài viết khá dài nhưng mà lỡ dịch rồi