Series các vụ án (P7)_________P1: webiste Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Yee Qian_________Đây là một vụ mưu sát gây chấn động trên khắp nước Anh. Phá vỡ kỷ lục về tội