Phunulamdep: Truyện li kì#MÁY_BÁN_CƠ_THỂ_NGƯỜI (Phần 2 và cuối)Link phần 1: Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Thy Nga (Hoa Ngữ Nhất Tâm)——-….5.Mạng của bố tôi tạm