Phụ Nữ – Truyện li kì#GIẾNG (Kì cuối)Link kì 1: kì 2: Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Thy Nga (facebook.com/thy.nga.33)—————Nhanh lên, nhanh