Phụ Nữ NHỮNG CÂU NÓI ĐẠT ĐẾN ĐỈNH CAO CỦA NGHỆ THUẬT_______________Group webiste Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: bé dzú_______________1. Mọi hành động ngớ ngẩn mà anh làm,