Phụ Nữ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT CHÍNH LÀ CÓ LỜI MUỐN NÓI NHƯNG KHÔNG THỂ NÓI ____ Fanpage : Group : Nguồn: Dịch bởi: Cheryl ____ Hai người ở bên nhau. Sợ