[Phụ Nữ] Có chuyện tình thuở xưa nào cảm động lòng người chăng?_______Group Phunulamdep Việt Nam: ch bởi: Quác Quác QuácẢnh: Quác Quác Quác(Trans: bản tiếng Trung l