[Phụ Nữ Ask] Bạn đã gặp câu chuyện tâm linh nào chưa?________Group Phunulamdep Việt Nam: ời dịch: 阮友寿________Câu hỏi này tôi nhất định phải trả lời.Tôi từng bị doạ đ