#non_weibo #zhihu_ask[+12339 likes] Con trai rốt cuộc có thích con gái trang điểm hay không?____________ Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Thanh Hằng __________