#non_weibo #chia_sẻHOẠT MAI AM DẠ ĐÀM(Đêm nói chuyện ở Hoạt Mai Am)Tác giả: Yến Lũy SinhLược dịch: Ru YiSource: nh báo: Ermmm, truyện có mấy tình tiết không t