NHỮNG TỔN THƯƠNG XẢY ĐẾN VỚI CON TRẺ KHI NHÌN THẤY BỐ MẸ LÀM CHUYỆN ẤY__________________Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Du Du __________________Làm tình là một