Những mẩu truyện ngắn kinh dị mà bạn từng gặp là gì?_______Group Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch: Diệp Lưu Cát – 叶刘吉______[1] Điện thoại của tôi có hình tôi đang ngủ. Tôi