MỘT CÂU TIẾNG ANH CHÚC NGỦ NGON ĐỂ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC. _____________ Người dịch: Study hard – 努力学习 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng t

Cùng xem bài viết MỘT CÂU TIẾNG ANH CHÚC NGỦ NGON ĐỂ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC.
_____________
Người dịch: Study hard – 努力学习 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng t được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

MỘT CÂU TIẾNG ANH CHÚC NGỦ NGON ĐỂ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC.
_____________
Người dịch: Study hard – 努力学习 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, xin vui lòng không tự ý repost.
Tác giả: Bách Quái Duyệt
___________
1. 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑑𝑎𝑦 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑛𝑒𝑤 ℎ𝑜𝑝𝑒, 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑏𝑒ℎ𝑖𝑛𝑑 & ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑡ℎ 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤.
Mở đầu những ngày với một hi vọng mới, vứt bỏ đi những kí ức tồi tệ và tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn.

2. 𝐹𝑎𝑖𝑡ℎ 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒“𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑖𝑥𝑖𝑟”,𝑊ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑓𝑒, 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟,𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡!
Lòng tin là “liều thuốc chữa bách bệnh vĩnh hằng”, nó mang lại cho sức sống, sức mạnh và hành động cho những ý tưởng bất chợt.

3. 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟. 𝐼𝑡 𝑓𝑙𝑖𝑒𝑠, 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑜𝑛, ℎ𝑒𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠, 𝑟𝑢𝑛𝑠 𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑙𝑙.
Thời gian là một nghệ sĩ biểu diễn đa tài đa nghệ. Nó có thể tung cánh bay trên không, có thể sải bước về phía trước, có thể chữa lành vết thương, có thể biến mất đi và cũng có thể vạch ra chân tướng.

4. 𝐼 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑦 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚.
Tôi biết rằng tương lai của tôi không phải là một giấc mơ.

5. 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑤 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔. 𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑜-𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔-𝑎𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑚𝑖𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑏𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑡 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡.
Chỉ có một số ít người mới hiểu rằng cuộc sống bởi vì thiếu sót nên mới đẹp. Cái gọi là quay đầu, chẳng qua chỉ là mất đi mặt trời vào ban ngày và bỏ lỡ đi những vì sao của ban đêm.

6. 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑓𝑒, 𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 𝑖𝑡𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒, 𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡, 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑎 𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔.
Vui vẻ và nỗi đau đều là của cải của cuộc đời, thay vì thụ động né tránh thì tốt hơn nên dũng cảm đối mặt. Thực ra có thể hồi tưởng được cũng là một loại hạnh phúc.

7. 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦, ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑟𝑒, 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛.
Mỗi ngày sống vui vẻ hơn một chút, hạnh phúc một chút, chính là sự báo đáp tốt nhất với bản thân mình.

8. 𝑇ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑚, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑖𝑡.
Việc chính trong cuộc đời con người chính là xác định một mục đích lớn lao và thực hiện nó một cách tự tin.

9. 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑖𝑠 𝑎 𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐺𝑜𝑑. 𝐼𝑡’𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑎𝑦 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑣𝑒𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑒.
Đau lòng là sự che chở của Chúa. Đây chính là cách của Chúa để khiến bạn nhận ra rằng Ngài đã cứu chuộc bạn khỏi lầm người.

10. 𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 ℎ𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑙𝑖𝑓𝑒, 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦 ℎ𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑜𝑤𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠. 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤 ℎ𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑤𝑎𝑦.
Chẳng có ai có một cuộc sống hoàn hảo cả. Mỗi người đều có vấn đề của bản thân, chỉ là có một số người biết xử lý làm sao được một cách hoàn hảo.

11. 𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑜 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑎𝑛𝑑, 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑤𝑖𝑛 𝑖𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑎𝑚𝑒.
Khi mọi quân bài trong tay bạn đều là bài xấu, cách duy nhất để thắng ván bài này chính là phá vỡ quy tắc của trò chơi.
___________
Nguồn: https://mp.Phunulamdep.qq.com/s/TUZ8333KA4IXqa__9UDODw


Hãy chia sẻ bài viết MỘT CÂU TIẾNG ANH CHÚC NGỦ NGON ĐỂ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC.
_____________
Người dịch: Study hard – 努力学习 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng t, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/738920510305993