Loại năng lực nào quan trọng nhưng đại đa số mọi người lại thiếu?­­­_______­­­ Group Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: bluebell________[+60,617]1. Năng lực làm người k