Làm thế nào để nhìn rõ một người trong một khoảnh khắc? (Part 2)[+11k likes]Dành cho ai chưa đọc phần 1: i và mẹ cùng bàn bạc rằng bên chúng tôi sẽ chung một p