Không liên lạc = Không quan hệ_______________Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Thủy Poppy_______________ Có một vài người, một khi đã bỏ lỡ rồi, thì chính là bỏ