Hóa ra cô ấy không hoàn mỹ_________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Manh Nha – 小萌芽Không repost khi chưa có sự đồng ý của mình________Hóa ra lúc cô ấy không tran