Gửi xíu năng lượng tích cực cho những ai đang thích một thần tượng __________Group Weibo Việt Nam: ợc dịch: Manh Nha – 小萌芽__________Một cô bạn khóa dưới của m