Đơn phương đồng tính là trải nghiệm như thế nào? (2)Warning: Wall of text, bài có yếu tố đồng tính, nếu bạn không thích mời lướt quaPhần 1: i nói rằng khóa đó