Có những câu tỏ tình nào mà thật sự rất cute?_________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Huyna (_________[31989 likes]1. Cậu là tốt nhất, nếu thật sự có người tốt