CÓ NHỮNG CÂU TÌNH THOẠI NÀO NHƯ TRÊU NGƯƠI FA?———————(tình thoại: những câu bọn yêu nhau hay nói với nhau)Lược dịch_________Group Blog Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Cao