Có câu chuyện nào khiến bạn cười muốn nội thương không?———————————————Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: ời dịch: 小晨———————————————[+10k like]Tui nè, có một lần đang đi dạ