Có cách giảm cân nào đơn giản nhẹ nhàng không? (Lược dịch)[36k likes]______________ Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Hằng Lê______________[36346 likes]1. Không