Chủ đề: Nếu như cậu thích một thần tượng._________ Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Thanh xuân, gửi cậu.Nguồn: [+20 likes] Nếu như cậu thích một thần tượng, xi