[Blog Phụ Nữ]: Hồi học trung học đã có nhân vật nào làm bạn khiếp sợ chưa?Group Tin Tức Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Lê NgânCre: [29095 likes]Lúc cao trung có một câu bạn học